skartace dokumentů praha

Co všechno můžeme skartovat

Materiály v papírové podobě, nosiče médií (CD, DVD, diskety, videokazety, ZIPky, RTG snímky), dále prošlé řidičské, občanské a technické průkazy jsou skartovány na velkokapacitních strojích splňující normy NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) a normu DIN.

A jak to vlastně funguje ?

Skartace dokumentů je nejvýhodnějším řešením likvidace dokumentů pracujete-li s jejich velkým objemem nebo se soukromými či tajnými dokumenty. Skartací dochází nejen k trvalému znehodnocení dat, ale také k efektivnímu řešení spisových služeb.

Komplexní řešení v odpadovém hospodářství. Praha a blízké okolí.

Skartace dokumentů jako součást řešení

Skartační služby jsou součástí komplexního řešení archivačních služeb. V ostatních případech zájmu o tuto službu nabízíme následující řešení:

  • jednorázové svozy, likvidace a skartace dokumentů,
  • pravidelné svozy, likvidace a skartace dokumentů,
  • zapůjčení a výměny uzamykatelných kontejnerů pro sběr dokumentů určených ke skartaci.

Ale pozor! Ne všechno lze skartovat ihned. Existují archivační termíny a lhůty. Například plátci DPH jsou podle zákona č. 235/2004 Sb. povinni uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně minimálně 10 let od konce zdaňovacího období. Mzdové listy a účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění se uchovávjí až 30 let. Pokud předáte (třeba jen omylem) tyto dokumenty k likvidaci před koncem jejich archivační lhůty, budou samozřejmě skartovány. Nemůžeme a nesmíme kontrolovat obsah skartovacích kontejnerů.

Domeček - odpady, s.r.o. - odpadové hospodářství. Vše v Praze

Skartace dokumentů - potvrzení o skartaci

Pokud stále používáte kancelářskou miniskartovačku, vystavujete se nebezpečí, že nedostanete žádné potvrzení o skartaci. U některých dokumentů je úřady dokonce vyžadováno. My Vám je samozřejmě vydáme.

Skartování je součástí archivace. Takto napsané to vypadá opravdu divně, ale je to pravda. Naše potvrzení o skartaci pak jen přiložíte k Vašemu internímu seznamu skartovaných materiálů.

Vše musí naprosto vyhovovat skartačnímu řádu vaší společnosti, který je součástí spisového řádu (interní dokument vaší společnosti). Zákon sice neukládá podnikatelům (pravnické i fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona) povinnost zřídit spisovou službu. Ale je v zájmu těchto podnikatelů, aby stanovili přesná pravidla pro oběh dokumentů ve firmě i mimo ni. A tak vznikají interní směrnice - nejdřív v ústní a potom i v písemné formě.

Samotné zničení dokumentů a datových nosičů se nazývá skart. Skartační řízení je potom vytřídění nepotřebných dokumentů po ukončení jejich skartační lhůty.

odvoz odpadů, odvoz suti, prodej písku a štěrku

Obchodní partneři

Naše klienty považujeme za obchodní partnery a k jako takovým se i chováme. Naši dlouholetí partneři se těší nejen naší přízni, ale i finančním úlevám a slevám.

Pokud Vás tedy zaujala naše nabídka skartace, nebo našich ostatních činností, neváhejte nás kontaktovat. Budeme rádi, když se stanete našimi partnery.